شرکت مشاوره مدیریت پروژه


شرکت مشاوره مدیریت پروژه

 شرکت مشاوره مدیریت پروژه

 

شرکت مشاوره مدیریت پروژه چیست؟

به شرکت‌هایی که در زمینه مشاوره مدیریت فعالیت می‌کنند و از میان حوزه‌های مختلف مدیریت به ارائه خدمات در خصوص مدیریت پروژه، مدیریت سبد پروژه‌ها و مدیریت طرح اقدام می‌نمایند، شرکت مشاوره مدیریت پروژه می‌گویند.

این شرکت‌ها اغلب خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

n      خدمات مشاوره مدیریت پروژه

n      خدمات مشاوره برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

n      خدمات آموزش مدیریت پروژه

n      خدمات دفتر مدیریت پروژه (PMO)

n      خدمات استقرار سیستم مدیریت پروژه

n      خدمات مدیریت ادعا

n      عارضه‌یابی سیستم مدیریت پروژه

n      ارزیابی بلوغ نظام مدیریت پروژه

 

شرکت راهبری مدیریت آرمانی، یک شرکت مشاوره مدیریت پروژه محسوب می‌شود. این شرکت با اتکا به سوابق قابل توجه تیم اجرایی اقدام به ارائه راهکارها و مشاوره در خصوص مدیریت پروژه‌ها و طرح‌ها می‌نماید. خدمات این شرکت را از این لینک ملاحظه نمایید.

همچنین در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی از طریق راه‌های ارتباطی ذکر شده، با ما در ارتباط باشید.

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: