خدمات مدیریت دانش تعمیرات اساسی


خدمات مدیریت دانش تعمیرات اساسی

 

 

n      چرا مدیریت دانش پروژه در تعمیرات اساسی (اورهال) پالایشگاه‌ها اهمیت دارد؟

n      چرخه مدیریت دانش چیست؟

n      خدمات مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی (اورهال) چگونه ارائه می‌شود؟

 

 

 

 مدیریت دانش تعمیرات اساسی پالایشگاه

 

 

چرا مدیریت دانش پروژه در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها اهمیت دارد؟

امروزه صنعت کشور به شدت تحت تاثیر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. افزایش تولید و کاهش زمان‌های توقف از اهداف پالایشگاه‌های کشور به شمار می‌رود. در این میان یکی از پروژه‌های تاثیرگذار بر میزان تولید و کاهش توقفات، پروژه‌های تعمیرات اساسی (اورهال) است. این پروژه‌ها به صورت متناوب اجرا می‌شود و در مدت زمان کوتاهی حجم عظیمی از فعالیت‌ها در آن انجام می‌شود تا پالایشگاه برای یک دوره معین از حداکثر ظرفیت خود استفاده نماید.

این پروژه‌ها معمولا توسط تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی اجرا می‌شوند که برخی از آن‌ها در سال‌های متوالی در پروژه حضور دارند و بخشی از آنها ممکن است در پروژه بعدی حضور نداشته باشند. این امر باعث می‌شود عملکرد این پروژه به شدت تحت تاثیر عوامل انسانی آن باشد. البته هر پروژه تعمیرات اساسی با توجه به شرایط خاص خود مانند یک تجربه منحصر بفرد است که درس آموخته‌های قابل توجهی در خود دارد.

نظر به اینکه این پروژه به صورت متوالی تکرار می‌شود، انتظار می‌رود که در آن خطاهای انسانی بسیار پایین باشد؛ اما از طرفی معمولا این اتفاق نمی‌افتد و بعضا خطاهای انسانی در سال‌های متوالی تکرار می‌شوند که چندان مطلوب نیست. این چالش، معمولا یکی از دغدغه‌های مدیران ارشد و مدیران تعمیرات اساسی پالایشگاه‌هاست.

یکی از راهکارها به منظور رفع چالش خطاهای انسانی و افزایش بهره‌وری تعمیرات اساسی، استفاده از مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی (اورهال) است. برای این منظور درس آموخته‌های مثبت و منفی پس از پروژه تعمیرات اساسی ثبت و در پروژه‌های سال‌های آتی مورد مرور و اجرا قرار می‌گیرد. با تکرار این موضوع و افزایش غنای دانش حاصل از این پروژه، طی چندین سال عملکرد پروژه تعمیرات اساسی بهبود قابل توجهی خواهد داشت.

 

شرط دستیابی به این بهبود آغاز، اجرا و استمرار آن است. برای آغاز مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی، اولین گام شناسایی درس آموخته‌های این پروژه است. طبعا در یک دوره و با یکبار اقدام نمی‌توان تمامی دانش را استخراج نمود، اما آغاز این کار، گام مهمی برای ادامه آن خواهد بود. پس از شناسایی و تدوین درس آموخته‌ها، این موارد می‌تواند در دوره‌های آتی، پیش و در حین اجرای تعمیرات اساسی در اختیار پرسنل مرتبط قرار گیرد و از خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.

 

 

مزایای مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی 

 چرخه مدیریت دانش چیست؟

مدیریت دانش موضوعی نیست که یکبار انجام شود، بلکه در قالب چرخه‌ای تکرار شونده بایستی به صورت مداوم در سازمان اجرایی شود. چرخه مدیریت دانش، گام‌های مختلفی دارد، این گام‌ها عبارتند از:

n      استخراج درس آموخته‌ها

n      گزینش درس آموخته‌های مناسب

n      سازماندهی درس‌آموخته‌ها

n      به اشتراک‌گذاری درس آموخته‌ها

n      بکارگیری درس آموخته‌ها

 

 

چرخه مدیریت دانش

چرخه مدیریت دانش

 

 

 

خدمات مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی (اورهال) چگونه ارائه می‌شود؟

 

 

همانطور که گفته شد، مدیریت دانش یک جریان مداوم و مستمر است، اما این جریان با یک گام اولیه آغاز خواهد شد، که گام اولیه آن استخراج درس آموخته‌ها می‌باشد. در پروژه تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، با توجه به ماهیت فنی اجرایی پروژه مذکور، افراد اغلب در مقابل استخراج و تدوین درس‌آموخته‌ها مقاومت می‌نمایند و براین اساس معمولا بانک درس‌آموخته‌های مناسبی در این حوزه در شرکت‌های پالایشگاهی وجود ندارد. برای پوشش این خلاء، شرکت راهبری مدیریت آرمانی اقدام به ارائه خدمات مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی به ویژه بحث استخراج درس آموخته‌های اورهال پالایشگاه‌ها نموده است. خروجی این خدمت باعث می‌شود شرکت‌های مرتبط، دشوارترین گام برای آغاز مدیریت دانش تعمیرات اساسی را طی کرده و ادامه مسیر برای آن‌ها تسهیل گردد. از خروجی‌های ارزشمند این پروژه، بانک درس آموخته‌های تعمیرات اساسی است که ارزشی بیش از 250 برابر ارزش سرمایه‌گذاری در این پروژه را خواهد داشت.

 مدیریت دانش پروژه تعمیرات اساسی پالایشگاه

 

 

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز نحوه اجرای این پروژه با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.