ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه


 

ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

سوالات:

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه برای چه پروژه‌هایی مناسب است؟

خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چه منافعی برای سازمان دارد؟

محدوده خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

 

مفهوم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

مدل‌های مدیریت پروژه ابعاد گسترده‌ای دارند و مفهوم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تنها بخشی از کل فرآیندهای مدیریت پروژه می‌باشد. برای توضیح بیشتر فرض کنید یک پروژه‌ای تعریف کرده‌اید که پیچیدگی نسبتا کمی دارد، لذا به صلاحدید خود، نیاز به تمام حوزه‌های مدیریت پروژه نمی‌باشید (که البته این مسئله توصیه نمی‌شود!) و مسئولیت آن را به عهده می‌گیرید. تنها خدمتی که مدنظرتان است، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه است. در چنین حالتی ریسک کار بیشتر برعهده کارفرما خواهد بود و لذا همانطور که گفته شد، مشاورین شرکت راهبری  مدیریت آرمانی این روش را به ندرت و تحت شرایط خاصی توصیه می‌کنند.

 

خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه برای چه پروژه‌هایی مناسب است؟

همانطور که پیشتر ذکر گردید، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه تنها بخشی از مدیریت پروژه است؛ لذا این خدمت بیشتر برای پروژه‌هایی که

 

سازمان سابقه انجام موارد مشابه آن را دارد و یا

ریسک اجرای آن پروژه‌ها برای سازمان بسیار پایین است و یا

و یا پروژه‌هایی که از اهمیت کمتری برای سازمان برخوردارند و یا

بودجه پروژه به شدت محدود است،

 

می‌تواند توصیه ‌شود. به هر حال، نکته‌ای که وجود دارد این است که استفاده از حداقل‌های مدیریت پروژه نیز نسبت به عدم استفاده از آن ارجحیت دارد.

 

خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چه منافعی برای سازمان دارد؟

در بسیاری از پروژه‌هایی که هم‌اکنون در حال اجرا است، برنامه‌ریزی درستی انجام نمی‌شود و بعضا پروژه حتی برنامه زمان‌بندی نیز ندارد. این خدمت باعث می‌شود سازمان خط‌کشی از جنس برنامه برای پروژه تعریف شده داشته باشد و بتواند پروژه را براساس با آن بسنجد. همچنین سازمان می‌تواند گزارش‌های منظمی را براساس برنامه تدوین شده از پروژه خود دریافت نماید تا معیاری برای تصمیم‌گیری‌ها پیرامون پروژه باشد.

 

محدوده خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه چیست؟

محدوده خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در پروژه مورد نظر می‌تواند شامل موارد زیر باشد اما محدود به اینها نمی‌شود:

  • تدوین برنامه مدیریت محدوده
  • تدوین برنامه مدیریت زمان
  • تدوین برنامه مدیریت هزینه
  • تدوین برنامه مدیریت منابع
  • تدوین برنامه‌ زمان‌بندی
  • ارائه گزارشات پیشرفت دوره‌ای و مقطعی

محدوده این خدمات بنا به الزامات و شرایط پروژه و درخواست کارفرما می‌تواند متفاوت باشد، لذا پیشنهاد می‌گردد برای تدوین شرح خدمات و تعیین محدوده با ما در مشاورین شرکت راهبری  مدیریت آرمانی هم‌فکری نمایید.

 

کلام آخر:

ما به عنوان مشاور توصیه می‌کنیم در درجه اول از خدمات مشاور MC استفاده نمایید. اما به دلایل ذکر شده یا هر دلیل دیگری امکان استفاده از مشاور MC نداشته باشد، مشاورین شرکت راهبری  مدیریت آرمانی با افتخار در فرآیند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در کنار شما خواهند بود و پروژه‌تان را به بهترین نحو ممکن برنامه‌ریزی و سپس کنترل خواهند نمود.