آنالیز کیفی ریسک– احتمال


 

آنالیز کیفی ریسک احتمال

مرور سریع دلایل

اسنپل، سازنده نوشابه زیر آفتاب ظهر اولین روز تابستان در نیویورک، به‌این سوال پاسخ داد که آیا می‌توان یک بستنی 17 تنی درست کرد که به صورت قائم در میدان اتحادیه بایستد.

نیویورک تایمز، 22 ژوئن 2005ظاهرا نمی‌شود. همانطورکه مشخص شد، بستنی منجمد بلند و دو و نیم طبقه بسیار سریعتر از آنچه پیش بینی برگزارکننده‌ها بود، آب شد و در مرکز شهر منهتن با طعم کیوی - توت فرنگی به صورت چسبناک واژگون شد.

دوچرخه‌سواران و عابران پیاده در آن حالت چسبندگی گیرکردند و ترافیک ایجاد شده بود.

اکنون شاید فکرکرده باشید که این یک ریسک نسبتاً قابل پیش‌بینی بود، اما نشان می‌دهد که صرفاً شناسایی ریسک به هیچ وجه پایان فرایند مدیریت ریسک نیست.

تجزیه‌ و‌ تحلیل‌کمی و کیفی ریسک

تجزیه‌وتحلیل‌کمی ریسک تکنیکی است که با استفاده از روش‌های آماری رابطه بین هر ریسک و پروژه را نشان می‌دهد و به زودی آن را مرور خواهیم کرد.

از طرف دیگر، تجزیه‌وتحلیل‌کیفی ریسک شامل ایجاد قضاوت در مورد احتمال وقوع یک رویداد در مقابل تأثیر احتمالی (یا پیامد) آن است. در تجزیه و تحلیل کیفی ریسک، ما در حال اختصاص مقادیر نسبی به علت وتاثیر یک ریسک هستیم.

 ما می‌توانیم این مقادیر را با مراجعه به پروژه‌ها یا برآورد قیاسی به‌عبارت دیگر برآورد یک پروژه مشابه - یا با توافق بین ذینفعان تعیین کنیم.

گاهی اوقات در تخمین احتمالات می‌توانیم با استفاده از یک روش آماری، کاملاً دقیق عمل کنیم. به عنوان مثال، یک تکنیک آماری که به ما اجازه می‌دهد تا تعیین کنیم 37٪ احتمال وقوع یک رویداد وجود دارد.

گرچه بیشتر اوقات، ما به احتمال در مقیاس یک تا پنج، یک امتیازی  را تخصیص می‌دهیم، جایی‌که عدد یک، احتمال بسیار کمی از ریسک را نشان می‌‌دهد و عددپنج، نشان‌دهنده این است که احتمال آن بسیار زیاد است.

اما آن به‌ چه معنا است؟

ممکن است برای من، وقتی یک رویداد "بسیار محتمل"  به حساب بیایدکه روزانه رخ دهد. در‌حالی که برای شما اگر چیزی ماهانه اتفاق بیفتد، ممکن است شما آن را بسیار محتمل ارزیابی کنید. بنابراین ما به یک تعریف استاندارد نیاز داریم.

تعریف احتمال

در جدول نشان داده شده در اینجا، احتمال، بسیار واضح‌تر تعریف شده است.

 حتی اگر هنوز عنصری از ذهنیت (و استدلال بالقوه ذینفعان) وجودداردکه آیا هر 10 یا 25 پروژه یک بار ممکن است یک ریسک رخ دهد یا نه، وقتی توافق جمعی حاصل شود، معمولاً آن "محتمل" یا "بسیارمحتمل" است.

سرانجام باید توجه داشت که همان ریسک در پروژه‌های مختلف احتمالات مختلفی دارد و باید به طور مستقل ارزیابی شود.

به‌عنوان مثال، فقط ممکن است احتمال وقوع باران در یک مسابقه تنیس یک هفته‌ای بسیار کم باشد، درحالی که احتمال بارش باران (به همین علت) در یک پروژه ساختمانی 12 ماهه بسیار زیاد خواهد بود.

به‌همین دلیل است که ما هرگز نمی‌توانیم تجزیه و تحلیل ریسک خود را از یک پروژه به پروژه دیگر کپی کنیم، این مورد به‌همان اندازه در ارزیابی‌های اثر ریسک وجود دارد.

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: