برنامه‌ریزی مدیریت تدارکات پروژه چگونه انجام می‌شود؟


 برنامه مدیریت تدارکات

 برنامه‌ریزی درون برنامه  

 

در مدیریت پروژه، برنامه مدیریت تدارکات به طورخاص به عقد قرارداد برای تامین نیرویکار، تجهیزات، مواد اشاره دارد. تقریباً هرچیزی که سازمان مجری نمی‌تواند خود را تأمین کند.

اگر کار خود را به یک پیمانکار واگذار می‌کنید، باید یک سری مراحل را برای مدیریت رابطه با آن پیمانکار انجام دهید.

 

اگر تحت قرارداد کار می‌کنید، باید قرارداد را به یک سری از کارهای قابل مدیریت تقسیم کنید.

 

 

در هر صورت، برای  انجام هرکاری، شما باید:

اقلام قابل تحویل و معیارهای پذیرش را ذکر کنید:

·       تمام مهلت‌ها، محدودیت‌ها و سایر ملاحظات مهم را ذکر کنید.

·       منابع مورد نیاز را تعیین کنید.

·       اختیارات متناسب با وظایف به مسئول آنها تفویض کنید.

·       نحوه اندازه‌گیری و ردیابی زمان، هزینه و ارزش کار را تعیین کنید.

·       فعالیت‌های مرتبط با دیگران (وابستگی‌ها) مشخص کنید.

·       حساب‌های هزینه‌ای معنی‌دار ایجاد کنید که به طور دقیق هزینه‌ها را برای پیشرفت مطابقت دهد.

و مانند هر فعالیت دیگر در ساختار تفکیک کار، شما باید جزئیات کافی را بدون افراط و تفریط ارائه کنید، در عین حال انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخگویی به ریسک‌ها و تحقق فرصت‌ها را نیز حفظ کنید.

اساساً، یک برنامه مدیریت تدارکات چیزی بیش از مجموع وظایفی نیست که در برنامه پروژه وجود دارد (و مربوط به یک تدارکات یا قرارداد خاص می‌باشد)، نیست.

    بنابراین همانند برنامه مدیریت کیفیت، می‌توانید این وظایف را در ساختار تفکیک کار، سازماندهی، برجسته یا جدا کنید تا شاید بتوانند با مالک (مسئولین) خود ارتباط بیشتری داشته باشند.

    در نهایت، همه چیزهایی که تاکنون آموخته‌اید و هر آنچه را که هنوز یاد نگرفته‌اید می‌توانند به همان اندازه در مورد تدارکات پروژه نیز استفاده شوند.

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: