ساختار تفکیک کار پروژه چیست؟


 

ساختار تفکیک کار

مبتنی‌ بر اقلام قابل تحویل

 

اصطلاحی که زیاد خواهید شنید "WBS" است. 

 

WBS مخفف ساختار تفکیک کار است.

راهنمای PMBOK نه بصورت خیلی عالی ساختارتفکیک کار را چنین تعریف می‌کند: "تجزیه سلسله مراتبی مبتنی بر اقلام قابل تحویل که توسط تیم (پروژه) اجرا می‌شود."

چرا کارها را دشوارتر از آنچه هستند می‌کنید؟

من به شما یک راز کوچک را می‌گویم که WBS تنها یک لیست است.

لیستی از تمام کارهایی که برای تحقق پروژه باید انجام دهید.

مانند نوعی لیست خرید یا لیست کارهایی که در زندگی خود نوشته‌اید.

بنابراین این همه کلمات بزرگ از کجا آمده است؟

خب، وقتی می‌گوییم "مبتنی بر اقلام قابل تحویل" منظور ما این است که هر کاری در لیست، خروجی یا قلم قابل تحویل خاص خود را دارد. به عبارت دیگر، چیزی است که می‌تواند به کار یا فرد بعدی در زنجیره تحویل داده شود.

 به عنوان مثال، اگر من در حال ساخت خانه هستم، لیست کارهای پروژه من یا (WBS) ممکن است شبیه موارد زیر باشد:

v    پلان

v    مالی

v    فنداسیون

v    برق و آب

v    دیوارها و سقف

v    داخلی

v    محوطه سازی

 

 

هر وظیفه‌ای که در لیست من وجود دارد در واقع یک پروژه کوچک با یک خروجی قابل مشاهده است که برای شروع یا پایان کار برخی یا سایر وظایف ضروری است.

 

بنابراین، وقتی پلان آماده باشد، می‌توانم ریختن فونداسیون را شروع کنم. هنگامی که دیوارها و سقف اجرا شده است، پس می‌توانم کار بر روی اتصالات

 

داخلی را شروع کنم.هر وظیفه‌ای به سمت یک قلم قابل تحویل می‌رود.

 

تجزیه سلسله مراتبی

با نگاهی به لیست ما از درس قبلی، ممکن است بخواهید کمی بیشتر به جزئیات بپردازید. به عنوان مثال، وظیفه "تهیه پلان" می‌تواند تجزیه شود یا به مجموعه‌های از وظایف با ابهام کمتر تقسیم شود. اکنون مشخص است که این لیست ناقص است و فقط برای اهداف گویا و واضح استفاده می‌شود، اما می‌بینید که هرچه بیشتر کار را تفکیک کنیم، عدم اطمینان کاهش می‌یابد. وهمانطور که می‌دانیم، هرچه بیشتر در پروژه پیشروی کنیم، عدم اطمینان می‌تواند هزینه بیشتری داشته باشد.

لیست‌ها همچنین می‌توانند به صورت "سلسله مراتبی" ساخته شوند.

 

منظور ما از این کار این است که ساختار تفکیک وظایف پروژه ما توسط ویژگی‌های مشترک تجمیع شده است.

لیست نشان داده شده در بالا در یک سلسله مراتب، با خروجی اصلی، خروجی‌های فرعی و زیرشاخه‌های فرعی ساختاردهی شده است.

روش‌های جایگزین برای ارائه سلسله مراتب شما می‌تواند توسط مالک کار یا به صورت مرحله‌ای باشد.

حتی ممکن است بسته به نیاز (یا برای راحتی) ذینفعان خود، WBS یکسانی را به روش های مختلف ارائه دهید:

همانطور که مشاهده می‌کنید سلسله مراتب را می‌‌توان به صورت گرافیکی نیز نشان داد.

اگرچه ساختار تفکیک کار اولین گام تدوین برنامه پروژه است اما هیچ قانون سخت و سریعی برای ساختار تفکیک کار برای پروژه شما وجود ندارد.

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: