شناسایی کردن ریسک


شناسایی کردن ریسک

'

منابع ریسک

همانطورکه حدس می‌زنید، هدف از شناسایی رسمی ریسک، فرض‌کردن بیشترین تعداد ریسک‌های شناخته ‌شده ممکن است.

 

.این به این دلیل است که عواقب قابل توجهی در نحوه پاسخ ما به آن ریسک‌ها وجود دارد.

ریسک‌های شناخته‌شده را می‌توان مستقیماً پاسخ داد یا پاسخ‌های احتمالی برای آنها درنظر گرفت.

تنها کاری که می‌توانیم برای ریسک‌های ناشناخته انجام دهیم این است که یک ذخیره کلی از وقت و پول تخصیص دهیم و به رویدادن بهترین‌ها امیدوار باشیم!

در مرحله آغازین ما با شناسایی ریسک‌های پروژه شروع به کار کردیم، اگرچه این موارد در سطح سازمانی بود.

به عنوان مثال، ما ریسک پذیرش بازار، ظرفیت فنی، خطرات قانونی و اقتصادی و همچنین ریسک ادامه کار با گزینه‌های جایگزین را بررسی کردیم.

در سطح پروژه، ریسک‌هایی که احتمالاً با آن روبرو خواهیم شد عبارتند از:

تامین مالی - آیا پول کافی برای تأمین محدوده مورد نیاز داریم؟

زمان - آیا وقت کافی خواهیم داشت؟ یا همانطور می‌باشدکه قبلاً درنظر گرفتیم، چقدراطمینان از برآوردهای خودداریم؟

كاركنان - آيا در صورت نياز به مهارت‌های لازم، مهارت‌های لازم وجود دارد؟

پیچیدگی - کارهای ما درچه حدپیچیده و مشکل است؟ رابطه معکوس بین دامنه و کیفیت را به یاد داشته باشید.

پشتیبانی سیاسی - پشتیبانی مدیریت اجرایی از پروژه ما چقدر قابل اعتماد است؟

انتظارات ذینفعان - آیا می‌توان آنها را برآورده کرد؟ آیا احتمال تغییر وجود دارد؟

دنیای واقعی - چه چیزی کاملاً از کنترل ما خارج است؟ خطر سیل، آتش سوزی یا دیگر فورس ماژور چیست؟

و این موارد حتی شروع به در نظر گرفتن ریسک‌های فنی بی‌شمار پروژه منحصر به فرد ما نمی‌کند!

بیانیه ریسک

ریسک‌ها را می‌توان با  مروری بر پروژه‌های گذشته، با مشارکت‌دادن ذینفعانی با تخصص مربوط در پروژه مورد بررسی؛ و استفاده از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های خلاقیت برای تشویق اعضای تیم به منظور

فرضیه‌سازی سناریوهای احتمالی ریسک، شناسایی کرد.

مهم است که صرف نظر از فرایند اجرا شده، ریسک‌های پروژه بدون ابهام توصیف شوند.

 

این توصیف بدون ابهام  اطمینان می‌دهد که اعضای تیم و ذینفعان می‌توانند به راحتی ارتباط ریسک با پروژه را ببینند.

به همین دلیل، ما اغلب هر ریسک را با استفاده از یک عبارت سه بخشی با جزئیات بیشتر توصیف می کنیم: علت- ریسک - تاثیر.

به عبارت دیگر، "اگر X رخ دهد، Yاتفاق می افتد، که بر پروژه تأثیر Z می گذارد."

1.      اگر - چه چیزی ممکن است اشتباه (یا درست) رخ دهد؟ به عنوان مثال، ممکن است باران ببارد - علت آن

2.    سپس - این برای پروژه چه معنی دارد؟ باعث آسیب تجهیزات می‌شود ریسک

3.  که چی؟! - این ریسک چگونه  بر عملکرد پروژه تأثیر می گذارد؟

پروژه ما با تأمین تجهیزات جدید یک روز اضافی به تأخیر می‌افتد و برای جایگزینی تجهیزات آسیب دیده 500 دلار دیگر نیز باید تأمین کنیم (تاثیر).

از این نقطه شروع می‌توانیم با استفاده از روش نقشه‌های ذهنی [1]تعدادی از پارامترها را در قالب طوفان فکری شناسایی کنیم.

به عنوان مثال: چه چیز دیگری می‌تواند به تجهیزات آسیب برساند؟

چه چیز دیگری می‌تواند پروژه را یک روز به تأخیر بیندازد؟ یکی از اعضای اصلی تیم ممکن است بیمار شود.

و موارد دیگر...

[1] Mind Mappingعوامل کلیدی موفقیت ریسک پروژه

در نهایت، شناسایی موفقیت آمیز ریسک به تعدادی از عوامل اصلی بستگی دارد:

شناسایی زود هنگام

همانطور که در مبحث گذشته مشاهده کردیم، حتی اگر عدم اطمینان بیشتر در ابتدای پروژه باشد، هزینه ایجاد تغییرات نسبتاً کم است، بنابراین هرچه زودتر مراحل شناسایی و مدیریت ریسک را شروع کنید، بهتر است.

شناسایی مستمر

از آنجا که در ابتدای پروژه نمی‌توان تمام ریسک هارا شناسایی کرد، ضروری است که شناسایی ریسک در دوران حیات پروژه ادامه یابد.

این کار باید بصورت دوره‌ای برنامه‌ریزی شود، مثلاً در نقاط مایلستون یا زمانی که تغییر قابل توجهی در پروژه اتفاق می‌افتد.

شناسایی اضطراری

شناسایی ریسک نباید به وقایع رسمی یا بررسی زمانبندی شده محدود شود -فرایند مدیریت ریسک باید شناسایی و تشدید ریسک را در هر زمان از دوران حیات یک پروژه امکان پذیر کند.

شناسایی جامع

 طیف گسترده‌ای از منابع ریسک را باید در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که بیشترین عدم اطمینان را شناسایی کرده‌اید.

شناسایی صریح فرصت‌ها

تمام وقت و تلاش خود را برای دنبال کردن ریسک‌های منفی (تهدیدها) هدر ندهید - برای شناسایی فرصت‌ها نیز از فرایندهای تحقیقی، تحلیلی و خلاقانه استفاده کنید!

به عنوان مثال، دسترسی محدود به منابع ممکن است باعث شناسایی  راه‌های ابتکاری برای دستیابی به اهداف پروژه شود.

دیدگاه چندگانه

تا آنجا که ممکن است ذینفعان (از جمله متخصصان ریسک و کارشناسان) را درگیر فرایند شناسایی ریسک کنید.

با محدود کردن شناسایی ریسک به تیم پروژه، بعید به نظر می رسد همه ریسک های قابل پیش بینی شناسایی شود

مالکیت ریسک

هر ریسک باید در اسرع وقت به مالکی اختصاص یابد که جوابگویی و مسئولیت مدیریت آن را به صورت شفاف بر عهده داشته باشد.

بی طرفی

تمام فعالیت‌های انسانی مستعد پیش قضاوت هستند، به‌خصوص هنگام برخورد با عدم اطمینان، حتی اگر پیش قضاوت غیرعمدی باشد.

بنابراین فرضیاتی که زمینه ساز ریسک‌های شناسایی شده هستند باید به چالش کشیده شوند، این امر امکان شناسایی صریح و صادقانه هر مسئله(رخداد) بالقوه را فراهم می‌کند.

 

 

 

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: