مدیریت مالی در پروژه چیست؟


برنامه مدیریت مالی

مدیریت مالی چیست؟

مدیریت مالی پروژه با سطح تصمیم‌گیری سبد پروژه‌ها (پورتفولیو) و طرح‌ها بیشترین ارتباط را دارد. با این حال، با درک خوب از پیامدهای مالی تغییراتی که در سطح پروژه ایجاد می‌کنید، به طور حتم در عملکرد پروژه شما تاثیرمثبت دارد.

حداقل، مدیر پروژه باید مجموعه ای از کنترل‌های حسابداری استاندارد را در فرایندهای مدیریت کیفیت لحاظ کند.

اینها شامل قوانینی در مورد زمان و فرآیندهای ارائه صورت وضعیت‌ها، تخصیص بودجه و نظارت بر عملکرد در برابر آستانه تحمل است.

مدیر پروژه همچنین ممکن است بخواهد برای جلب توجه بیشتر، بخش‌های مالی با ریسک بالا (یعنی بخش‌هایی که احتمال خرج بیش از حد دارند) را هدف قرار دهد. مثلا:

·       بخش‌های پیچیده

·       بخش‌هایی که حد تحمل گسترده است، نشان می‌دهد که تخمین‌ها نامشخص است.

·       بخش‌هایی که تخصص یا نظارت بر مدیریت پروژه محدود است.

·       بخش‌هایی دارای حساسیت تجاری، و

·       بخش‌هایی که جزئیات تجاری به طور کامل توسعه نیافته است.

پس از ایجاد بهترین رویه مالی، دو پیشرفت کاملاً مشخص اتفاق می‌افتد.

اولی، کیفیت بهبود یافته گزارش از سطح پروژه تا سطح سبد ّپروژه‌ها اطمینان حاصل می‌کند که تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس داده‌هایی با کیفیت بالا است.

دومی، مدیریت ریسک برای ارائه هشدار اولیه در مورد مشکلات بالقوه مالی بهبود یافته است، که به سبد پروژه‌ها امکان مدیریت، حذف و کاهش هزینه‌های بالقوه را می‌دهد.

از طریق این ترکیب اقدامات و توسعه و اجرای گزارش پیشگیرانه، بلوغ مالی افزایش می‌یابد، که بازده را بهبود می‌بخشد و طرح‌ها را در چارچوب بودجه تحویل می‌دهد.

مدیریت نقدینگی

متأسفانه، بیشتر متدولوژی‌های پروژه در مورد مدیریت جریان نقدینگی نیز سکوت می‌کنند.

با توجه به اینکه پروژه‌ها به تأمین منظم منابع برنامه‌ریزی شده بستگی دارند و تا زمانی که تحویل به اتمام نرسد، درآمدی نخواهند داشت، زمان تأمین اعتبار آنها بسیار مهم است.

نقدینگی که خیلی دیر برسد، پروژه را به تأخیر می‌اندازد. با این حال، نقدینگی که خیلی زود بلوکه شده باشد از نظر اقتصادی برای سازمان مجری ناکارآمد است. بنابراین مالی پروژه در سه سطح مدیریت می‌شود:

 

معاملاتی

تهیه دقیق بودجه این اطمینان را می‌دهد که پروژه‌ها بودجه لازم برای تأمین نیازهای روزمره را دارند.

 

پیشگیرانه

این سطح به ذخایر احتیاطی و مدیریتی اختصاص یافته به عنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی ریسک ما اشاره دارد.

نکته اصلی این است که بودجه کنار گذاشته شده باید در دسترس باشد (در فرآیند تأیید رسمی داده شده) تا امکان تحویل مداوم پروژه فراهم شود.

 

تفکری

وقتی پروژه‌ها در طول دوران حیات خود در حال اجرا هستند، فرصت‌هایی پیش می‌آید که ممکن است برای ارائه منافع بیشترغنیمت شمرده شود.

پروژه‌ها باید فرصت دسترسی به  منابع مالی مربوطه را برای افزایش محدوده پروژه اصلی (در صورت داشتن یک طرح توجیهی) داشته باشند، به‌خصوص اگر آنها سوابق  عملکردی موفق مطابق برنامه را داشته باشند.

 

 برنامه‌ریزی

 

یک برنامه مدیریت مالی قوی بیش از یک بودجه، شامل موارد زیر است:

 

·       شرح مفصلی از سیستم حسابداری استفاده شده (از جمله نمودار حساب‌های پروژه)

·       منابع و زمان جریانهای نقدینگی که پروژه را تأمین مالی می‌کنند.

·       توضیحات کامل درباره روش‌های تخمین استفاده شده، و همچنین فواصل قابل قبول آنها.

·       الزامات قرارداد، مانند ضمانتنمامه عملکرد یا ضمانت نامه‌هایی که غالباً در پروژه‌های ساختمانی قید می‌شوند.

·       الزامات خاص مالیاتی، از جمله مشمولیت‌ها و مزایای استثنایی که ممکن است متحمل شود.

·       ذخایر احتیاطی و مدیریتی (یادآوری می‌شود که طبق روش ارزش پولی پیش بینی شده، اینها ممکن است کمتر از کل احتیاطی‌های اختصاص یافته در ثبت‌کننده ریسک باشد).

·       اختیارات تفویض شده، به عبارت دیگر، چه کسی می‌تواند چه چیزی و چه زمانی را خرج کند.

 

مانند برنامه منابع انسانی، استخراج وظایف مربوطه از ساختار تفکیک کار و برنامه زمان بندی و خلاصه کردن آنها در برنامه مدیریت مالی نیز ممکن است مفید باشد.

چنین وظایفی ممکن است شامل پردازش حساب‌های پروژه (بدهکاران، بستانکاران و لیست حقوق و دستمزد)، حسابرسی‌های مالی داخلی و / یا خارجی و بررسی تخمین‌ها و سایر ریسک‌های مربوطه باشد.

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: