چگونه اثر یک ریسک در پروژه را محاسبه کنیم؟


تجزیه و تحلیل کیفی ریسک اثر

 

تعریف اثر

یک بار دیگر، عدد یک،اثر بسیار کمی از ریسک را نشان می‌دهد و عددپنج، نشان‌دهنده این است که اثر آن بسیار زیاد است. نمونه‌ای از واژگانی که ممکن است استفاده کنیم:

1.      اثر قابل توجه

2.    اثر اصلی

3.  اثر متوسط

4.   اثر جزئی

5.   اثر ناچیز

می‌توانید هر برچسب یا سیستم امتیازی را که دوست دارید در‌ اینجا انتخاب‌ کنید تا زمانی که با مقیاس احتمالات شما مطابقت داشته باشد، به‌عبارت دیگر مقیاس شما برای امتیاز دهی احتمال نمی‌تواند از 100باشد در‌حالی‌که مقیاس امتیاز دهی اثر شما از 5 است.

توجه داشته‌‌باشید که باید از اصطلاحاتی مانند "فاجعه‌ بار" که فقط اثر منفی دارند خودداری کنید به‌یاد داشته باشید، ما در‌حال تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و همچنین خطرات هستیم.

اثرات متعدد

اثر روی زمان و یا هزینه

اثر قابل‌توجه

این ریسک بیش از 50% روی هزینه و یا زمان پروژه اثر خواهد داشت.

اثر اصلی

این ریسک کمتر از 50% روی هزینه و یا زمان پروژه اثر خواهد داشت.

اثر متوسط

این ریسک کمتر از 25% روی هزینه و یا زمان پروژه اثر خواهد داشت.

اثر جزئی

این ریسک کمتر از 10% روی هزینه و یا زمان پروژه اثر خواهد داشت.

اثر ناچیز

این ریسک کمتر از 5% روی هزینه و یا زمان پروژه اثر خواهد داشت.

بی‌اثر

این ریسک روی هزینه و یا زمان پروژه هیچ اثری نخواهد داشت.

برخلاف احتمال، اثر یک مفهوم چند وجهی است همین ریسک مشابه ممکن است هیچ اثری در برنامه نداشته باشد، حداقل اثر ر ا بر بودجه بگذارد، اما اثر بسیار زیادی بر سلامتی و ایمنی داشته باشد.به همین دلیل، ما اثر را در طیف وسیعی از نتایج در نظر می‌گیریم (و بنابراین نیاز به تعریف دارد) مثال‌ها را دنبال کنید.

اثر بر محدوده

اثر روی محدوده

اثر قابل‌توجه

خروجی‌های پروژه منجر به پیامدهای تعریف شده نخواهد شد.

اثر اصلی

تغییرات محدوده نیازمند مجوز هیات اجرایی پروژه است.

اثر متوسط

تغییرات محدوده نیازمند مجوز حامی پروژه است.

اثر جزئی

تغییرات محدوده نیازمند مجوز مدیر پروژه است.

اثر ناچیز

تغییرات محدوده نیازمند مجوز در پروژه نیست.

بی‌اثر

ریسک مربوطه هیچ اثری روی محدوده ندارد.

اثر بر ایمنی

اثر روی ایمنی

اثر قابل‌توجه

معلولیت دائمی یا مرگ‌‌ومیر

اثر اصلی

صدمات ویا بیماری‌های گسترده

اثر متوسط

بستری‌شدن در بیمارستان و یا لزوم درمان مستمر

اثر جزئی

بیماری یا صدمه جزئی نیاز به درمان سرپایی

اثر ناچیز

صدمات ناچیز که با کمک‌های اولیه رفع شود.

بی ‌ثر

ریسک هیچ اثری بر روی ایمنی و سلامت افراد ندارد.

اثر در تداوم

 

اثر روی تداوم

اثر قابل‌توجه

توقف فاجعه بار در تحویل خدمات و زمان قابل‌توجه برای اصلاح آن

اثر اصلی

اختلال گسترده در خدمات با زمان نامعلوم برای ارائه راه‌حل

اثر متوسط

بازیابی خدمات بعد از اختلال اصلی یا تداخل گسترده بر خدمات و یا اثر بر روی مشتریان الویت‌دار

اثر جزئی

نیاز به اقدامات اصلاحی جزئی برای بازیابی خدمات

اثر ناچیز

ریسک اثری جزئی بدون هیچ اختلال قابل توجهی روی ارائه خدمات دارد.

بی‌اثر

ریسک هیچ اثری بر روی کسب و کار در حد معمول یا ارائه خدمات ندارد.

اثر بر اعتبار
 

اثر روی اعتبار

اثر قابل‌توجه

از دست‌دادن قابل توجه اعتماد یک جامعه یا ذینفعان به سازمان

اثر اصلی

هشدار یا نگرانی شدید ذینفعان

تهدید قانون‌گذاران یا مالکان برای مداخله درکار

اثر متوسط

فعالیت‌های ذینفعان بیان‌کننده رضایت یا عدم رضایت آنها است.

اثر جزئی

رغبت جامعه محلی -آگاهی ذینفعان از رخداد

اثر ناچیز

رغبت تیم پروژه

بی‌تفاوتی ذینفعان و رسانه‌ها

بی‌اثر

ریسک هیچ اثری روی اعتبار سازمان ندارد.

سایر اثرات

این‌ها فقط نمونه‌هایی هستند - شاید لازم باشد تعاریف را متناسب با زمینه تنظیمات سازمانی یا پروژه اصلاح یا به‌روز کنید. به‌عنوان مثال، شما باید اثرات (فرصت‌ها) مثبت را بهتر تعریف کنید. همچنین ممکن است تأثیرات دیگری را که مختص شرایط پروژه و سازمان شما هستند، شناسایی و تعریف کنید.

عملی‌کردن

حامی پروژه ما پیشنهاد کرده‌ است که اگر از نیروی کار غیرماهر (علت) استفاده کنیم، می‌توانیم در ساخت ورزشگاه (ریسک یا فرصت موجود در‌این مورد) سرعت بیشتری داشته باشیم تا در وقت و هزینه صرفه‌جویی کنیم (تاثیر). برای این‌ منظور باید ذینفعان مشورت کرده‌ایم و اثرات مختلف را تجزیه و تحلیل کرده تا به امتیازات اثر ریسک زیر برسیم:

اثر روی پیمانکاران غیرماهر

زمان: 2+

استفاده از پیمانکاران غیر ماهر، زمان پروژه را تا 8 درصد کاهش می‌دهد.

هزینه:2+

استفاده از پیمانکاران غیر ماهر، هزینه پروژه را تا 10 درصد کاهش می‌دهد.

محدوده: 0

محدوده، پروژه را تغییر نمی‌دهد.

ایمنی: 5-

احتمال وقوع معلولیت دائمی و مرگ وجود دارد.

تداوم: 0

این ریسک اثری بر تحویل خدمات درکسب و کار در‌حد معمول ندارد.

اعتبار: 4-

اگربه استفاده از پیمانکار غیر ماهر پی برده شود، هشدار یا نگرانی شدید ذینفعان  و یا مداخله صاحبان پروژه یا مجریان قانون را به‌همراه خواهد داشت.

توجه داشته باشید که ما فرصت‌ها را مثبت و خطرات را با امتیاز منفی ارزیابی کرده‌ایم. از آنجا که امتیاز تأثیر نهایی ما باید در همان مقیاس امتیاز احتمال ما باشد (در این حالت از 5)، نمی‌توانیم برای کسب نتیجه، امتیازات فقط را بیشترکنیم.

در‌حالتی‌که اثرات با امتیاز متفاوت برای یک ریسک وجود دارد، چه باید کرد؟ آیا میانگین، میانه، مد را درنظر می‌گیریم یا برآورد سه‌نقطه‌ای می‌کنیم؟ در واقع، هیچ یک از موارد بالا! هنگام تعیین اثر باید بیشترین امتیاز را در نظر بگیریم یعنی  امتیازی که بیشترین فاصله از صفر را دارد.

بنابراین درمثال ما، وقتی همه اثرات به‌منظور اولویت‌بندی (که هدف مرحله بعدی ماست)در نظر گرفته می‌شود، امتیاز اثرآن 5- خواهد بود.شایان ذکر است که از آنجا که ما اغلب می‌توانیم برای یک ریسک چندین دلیل داشته باشیم، تا زمانی‌که فارغ از علت ریسک، اثرات آن در پروژه مشابه باشد، می‌توان رتبه‌بندی مشابهی را در احتمال نیز اعمال کرد.

 

 

 

 

 

علت

احتمال عدم حضور اعضای تیم

محتمل (3)

بیماری درخانواده

محتمل (3)

مشکلات خودرو نظیر پنچری

بسیار محتمل (4)

احضار برای کارهای غیرپروژه‌ای

به احتمال کم (2)

خواب ماندن

به ندرت (1)

زلزله

به‌عنوان مثال، ریسک عدم حضورکسی برای کار در پروژه ممکن است ناشی از موارد مختلفی باشد. در بخش احتمال می‌بینید که همه امتیازات به صورت اعداد مثبت بیان می‌شوند. در‌این مثال فرضی، درجه احتمالی که درنهایت به ریسک عدم حضور یکی از اعضای تیم پروژه در وظیفه اختصاص داده می‌شود 4 از 5 است.

در این مثال، بدون در نظر گرفتن علت، اثر بر روی پروژه یکسان خواهد بود. یعنی عضو غایب تیم قادر به انجام کار خود نیست. با این‌حال توجه داشته باشید که اگر علل مختلف ریسک منجر به اثرات متفاوتی شود، نباید از‌این روش استفاده شود.

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: